Regulament

1. Organizator:

Concursul «Fii expert în digestia corectă» este organizat de Alfa Wassermann SRL (denumită în continuare "Organizator").

Concursul se va desfășura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toţi participanţii. Regulamentul oficial în cauză este întocmit și făcut public conform legislaţiei aplicabile în România.

2. Locul de desfășurare a concursului:

Concursul este organizat și se desfășoară pe site-ul Zir-Fos (www.zirfos.ro).

3. Perioada de desfășurare a concursului:

Concursul «Fii expert în digestia corectă» se desfășoară în perioada 1 aprilie - 1 iunie.

Câștigătorii celor cinci tablete Samsung vor fi desemnaţi la finalul perioadei de concurs prin intermediul random.org

Numele câștigătorilor vor fi postate pe site-ul Zir-Fos – www.zirfos.ro (dar și pe pagina de Facebook Zir-Fos: www.facebook.com/ZirFos).

4. Înscrierea la concurs:

Concursul «Fii expert în digestia corectă» se desfășoară pe site-ul Zir-Fos. (www.zirfos.ro)

Pentru a participa la concurs, jucătorii trebuie:

• Să aibă peste 18 ani;

• Să acceseze site-ul www.zirfos.ro în secţiunea dedicată concursului: www.zirfos.ro/fii-expert;

• Să răspundă corect la toate cele 5 întrebări ale jocului;

• Să completeze formularul cu datele (complete) personale pentru a putea intra în posesia premiilor – în cazul în care vor fi declaraţi câștigători.

Sunt acceptate în concurs doar persoanele care îndeplinesc cerinţele de mai sus. Organizatorul își rezerva dreptul de a nu valida înscrierea în concurs a persoanelor care nu respecta cerinţele concursului.

Mecanismul concursului:

Pentru a răspunde corect la întrebările jocului, participanţii trebuie să aleagă cele două cartonașe care alcătuiesc răspunsul corect pentru fiecare dintre cele 5 întrebări.

După ce au fost întoarse cele două cartonașe în mod simultan (trebuie să se vadă cele două imagini în același timp), jucătorul va fi anunţat printr-un semnal sonor, dar și printr-un contur verde al cartonașelor de faptul că cele două cartonașe reprezintă răspunsul corect. în plus, după găsirea celor două imagini corecte și înainte de a trece automat la următoarea întrebare, va apărea un mesaj care va conţine sfaturile și explicaţiile Zir-Fos.


Conturul roșu al cartonașelor înseamnă că acea combinaţie aleasă nu este cea potrivită și implicit, cea corectă.

În cazul în care jucătorul nu știe răspunsul la o întrebare, acesta poate accesa butonul ”Următoarea întrebare” care îl va duce automat la o altă întrebare din concurs. în situaţia aceasta, participantul pierde ocazia de a răspunde corect la toate cele 5 întrebări și de a intra automat la tragerea la sorţi pentru a câștiga una dintre cele 5 tablete Samsung.


Prin înscrierea la concurs, participantul garantează că a împlinit vârsta minimă de 18 ani și că poate dovedi ulterior acest lucru cu acte.

Un participant poate fi descalificat dacă Organizatorul observă orice fel de comportament considerat nepotrivit cu concursul și/sau cu prezentul regulament. Organizatorul consideră înscrierea la concurs ca o acceptare implicită a acestui regulament și consideră orice date cu privire la participant adevărate și corecte.

În cazul descoperirii oricăror neconcordante referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare validă.

5. Dreptul de participare:

Poate participa la acest concurs orice persoană fizică care a împlinit vârsta minimă de 18 ani, indiferent de sex, naţionalitate sau religie. Prin excepţie de la acestea, nu pot participa la concurs membrii echipei organizatoare, precum și soţul/soţia și rudele de gradul I și II ale acestora.

6. Desemnarea câștigătorilor:

Câștigătorii vor fi desemnaţi din rândul persoanelor care au răspuns corect la toate cele 5 întrebări din concurs și au completat formularul cu datele de contact.

Dacă aceste condiţii nu sunt îndeplinite, persoana nu poate fi declarată câștigătoare a premiului.

Participantul câștigător va primi din partea Alfa Wassermann SRL România un mail prin care va fi anunţat dacă a câștigat. Ulterior, pentru a intra în posesia premiului, câștigătorii trebuie să dea click pe link-ul din mail-ul primit și să-și completeze adresa la care vor să le fie livrat premiul.

Premiul va fi livrat prin poștă, gratuit, la oficiul poștal cel mai apropiat de adresa de livrare aleasă de câștigător.

Dacă persoana declarată câștigătoare nu își va revendica premiul (nu răspunde la e-mail) în timp util de la primirea mail-ului, premiul va fi redirecţionat către un al doilea câștigător (de rezervă), ales printr-o noua tragere la sorți.

7. Premii:

În decursul perioadei de desfășurare menţionată la art. 3, se vor acorda, în total, 505 premii constând în 500 cutii de Zir-Fos și 5 tablete Samsung Galaxy Tab 3.

Atenţie! Doar primii 500 de participanţi care vor răspunde corect la toate cele 5 întrebări vor primi garantat o cutie de Zir-Fos.

Restul participanţilor (inclusiv primii 500 câștigători) vor intra la tragerea la sorți pentru câștigarea celor 5 tablete Samsung.

În cadrul acestui concurs nu este posibilă înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia în bani și/sau în alte obiecte, după cum nu este permisă, în nicio situaţie, cedarea premiului câștigat către unul sau mai mulţi terţi.

Premiul va fi acordat câștigătorului sub condiţia ca acesta să nu fie descalificat ca urmare a nerespectării prezentului regulament.

Acordarea premiilor:

Câștigătorii concursului vor fi anunţaţi prin e-mail dacă au câștigat, iar premiul le va fi livrat prin poștă, gratuit. Pentru a intra în posesia premiului, câștigătorul va trebui sa dea click pe link-ul primit pe mail pentru completarea datelor de contact pentru livrarea premiilor, iar ulterior va fi contactat de un reprezentant al organizatorilor concursului.

Pentru a face dovada identităţii sale, câștigătorul trebuie să prezinte un act de identitate care să certifice că a împlinit vârsta de 18 ani.

În cazul în care câștigătorul nu își revendică premiul la primirea mail-ului de înștiinţare (răspunzând la mail-ul trimis de organizatorii concursului- dând click pe link-ul primit pentru completarea datelor de contact), acesta va fi redirecţionat către un al doilea câștigător (de rezervă), ales printr-o nouă tragere la sorți.

Odată cu ridicarea premiului, câștigătorul își exprimă acordul că Organizatorul să păstreze datele de contact ale acestuia pentru eventuale comunicări pe viitor.

8. Protecţia datelor personale:

Organizatorul nu are ca scop strângerea și utilizarea datelor cu caracter personal în cadrul acestui concurs.

Prin participarea la acest concurs fiecare Participant își dă acordul, în mod expres și neechivoc, cu privire la:

• Colectarea si prelucrarea de către Organizator a informaţiilor privind adresa de e-mail pe care candidaţii o folosesc pentru a valida înscrierea în concurs precum si a datelor oferite cu acest scop. Câștigătorii își dau, de asemenea, acordul să furnizeze date cum ar fi, dar fără a se limita la: nume/prenume, nr. de telefon, adresa e-mail, orașul din care provin, etc. și a transmiterii acestora către Organizator în scopul acordării premiului stabilit prin acest Regulament;

• Stocarea acestor date și prelucrarea lor și în alte scopuri decât cele anterior menţionate, respectiv: reclamă, marketing și publicitate.

Organizatorul va păstra confidenţialitatea cu privire la datele personale ale Câștigătorilor și le va utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament.

Participanţii au dreptul să refuze, în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele pe care le-au furnizat în legătură cu participarea la concurs să fie prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop. Participanţii au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment, din motive întemeiate și legate de situaţia personală.

Participanţii au, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulaţie a acestor date (cu modificările și completările ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziţie, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum și dreptul de a se adresa justiţiei.

9. Litigii:

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă.

Organizatorul nu își va asuma nicio răspundere cu privire la pretenţiile terţilor sau ale instituţiilor asupra premiilor câștigate de către participanţi.

Organizatorul nu își asumă nicio răspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă și/sau mobila sau a reţelelor de Internet.

Organizatorul nu își asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate.

Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea concursului ca urmare a acţiunilor unor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea.

Organizatorul își rezervă dreptul unilateral de a descalifica un text/comentariu dacă va considera că acesta este licenţios sau indecent.

Organizatorul își asumă responsabilitatea numai în ceea ce priveștea acordarea premiului.

Organizatorul nu este răspunzător sub nici o formă pentru conţinutul generat și pentru utilizatorii înscriși în acest concurs, ori pentru consecinţele care decurg din acesta acţiune.

10. Regulamentul concursului:

Regulamentul concursului este disponibil pe site-ul www.zirfos.ro în secţiunea dedicată jocului, la “Regulament”.

Participarea la acest concurs implica acceptarea irevocabilă și necondiţionată a prevederilor prezentului Regulament și obligativitatea respectării acestora.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va impune acest lucru. Modificările/forma modificată a Regulamentului intră în vigoare numai după publicarea online.

Regulamentul concursului este întocmit în conformitate cu legile din România.

În cazul nerespectării prezentului regulament/concurs, premiul câștigat nu se va acorda.

11. Contact:

Pentru mai multe informaţii referitoare la concurs, vă rugăm să vă adresaţi echipei organizatorice printr-un mesaj pe site-ul zirfos.ro, la adresa de e-mail: office@alfawassermann.ro

12. Disclaimer:

Furnizarea datelor participanţilor se face doar către Alfa Wasserman SRL România. Informaţiile furnizate de participanţi vor fi folosite doar de către organizator în scopul contactării câștigătorilor.