Termeni și condiții

Acest site are un scop informativ. Înainte de accesare, vă rugăm să citiţi în continuare secţiunea "Termeni şi condiţii".

Accesarea site-ului implică acceptarea condiţiilor din această secţiune. În cazul în care nu acceptaţi aceste condiţii, nu aveţi dreptul de a accesa sau utiliza informaţiile cuprinse pe acest site.

Alfasigma Romania SRL utilizează toate mijloacele diponibile pentru a asigura actualitatea şi acurateţea informaţiilor prezentate pe site-ul său. Cu toate acestea, compania nu garantează caracterul actual, exact sau complet al informaţiilor. Alfasigma Romania SRL sau orice alte persoane implicate în conceperea şi/sau găzduirea site-ului sunt exonerate de orice răspundere, de orice natură, pentru orice pagubă, fie că este vorba de daune directe sau indirecte, rezultate din accesarea, utilizarea sau imposibilitatea de utilizare a acestui site sau de orice omisiuni sau erori din cuprinsul site-ului. Alfasigma Romania SRL nu este răspunzatoare pentru prejudiciile suferite de terţi prin folosirea informaţiilor cuprinse pe acest site. Alfasigma Romania SRL nu va fi răspunzatoare pentru nici un fel de pagubă suferită de echipamentele informatice ale utilizatorului, inclusiv ca urmare a infectării cu viruşi. Pentru aceste motive, utilizatorul acceptă ca accesarea şi utilizarea site-ului se fac pe riscul său. În cazul în care utilizatorul încalcă prezentele condiţii de utilizare, acesta se angajează să acopere orice daune cauzate companiei Alfasigma Romania SRL, inclusiv cheltuieli de judecată, onorariile avocaţilor sau orice alte cheltuieli ocazionate de o acţiune în justiţie.

Informaţiile de ordin general din cuprinsul acestui site referitoare la diverse afecţiuni sau la tratamentul acestora, nu sunt menite să înlocuiască sfaturile oferite de specialişti în domeniul medical. Nu utilizaţi aceste informaţii pentru a diagnostica o problemă de sănătate sau o afecţiune de care suferiţi. Utilizaţi site-ul doar pentru a vă informa în scopul prezentării ulterioare la un medic specialist. Alfasigma Romania SRL nu îşi asumă răspunderea în cazul în care aceste recomandări nu au fost urmate.

Alfasigma Romania SRL deţine toate drepturile de autor cu privire la conţinutul acestui site. Orice articole sau studii ce folosesc informaţii de pe site trebuie să precizeze sursa acestor informaţii. Distorsionarea informaţiilor sau scoaterea din context vor fi sancţionate conform prevederilor legale în vigoare. Utilizarea informaţiilor de pe site prin încălcarea drepturilor de proprietate industriala este strict interzisă şi se pedepseşte în conformitate cu legile în materie.

Imaginile de pe site puse la dispoziţia presei vor putea fi folosite numai pentru articole referitoare la Alfasigma Romania SRL sau la industria farmaceutică locală.

Site-ul poate conţine link-uri către alte site-uri utile. Alfasigma Romania SRL nu garantează caracterul legal, corectitudinea sau actualitatea conţinutului acestor site-uri.

Alfasigma Romania SRL îşi rezervă dreptul de a modifica secţiunea "Termeni şi condiţii". Orice modificare a condiţiilor de utilizare va fi adusă la cunoştinţa utilizatorilor prin secţiunea "Termeni şi condiţii" a site-ului.

Zir-Fos® este un supliment alimentar. Citiţi cu atenţie prospectul şi informaţiile de pe ambalaj.

Vă mulţumim pentru ca aţi ales să vizitaţi site-ul nostru!